تبلیغات
درگه (فرهنگ، رسوم، ادبیات محلی، اماکن تاریخی و مذهبی شهرستان تنگستان) - خدر و شهرو ...
سه شنبه 20 تیر 1391
خدر و شهرو ... ©

   نوشته شده توسط: وبلاگ درگه    نوع مطلب :لغات محلی ،شعر و داستان محلی ،طنز ،

خدر با زنش شهرو  تو اتاق چسیه بین  و هی سی خوشو سریال سیلشو میکه  که شهرو با یه عشوه و ناز کشنگی اشگوت : خدرررررررررررررررر عزیززممممممممم . کربونتایم هفته به هفته , ایکیه کشنگ هسی, کشنگیت ری که رفتن ؟؟؟ بیو سیت میوه کاش ام کردن بخو تا نخش نادن جیگرمممممممممم.

خدر :  چت میت شام ایطور او تو کاسم میکنی زن ؟؟؟ دوارتی دایات اینا چشو واسین که تو اتمیت ؟؟؟ 

چکیه چش و هم چشی میکنی شی یکدو, ما نبید دس شما راحت بشیم یه کیمی ؟؟؟؟

شهرو : خدرررررررررررر اصلا توکم نبی ایزاتی بگی , یانی مو نمیشامن کربون صدکه ی شیم بشم ؟؟؟ یانی مو نمیشامن شی شیم راحت بشم و گپی عشکی بزنم ؟؟؟ یانی خیال میکنی چی امیت شات ؟؟؟ خیلی بی انصافی. بَ میگین شی شیاتو گپ بزنی و با هم صلاح بیی.

خدر : اینا سی بچ آیم اشوگوتن نه سی مو و تو که بیشتر از 5 دیکه نمیشامون حرف الد شی یکدو بزنیم چون بَش حتماً دی بوامو جلو چشمو هسن , یا تو جهل میکنی میشی خونه بواتینا یا مو درف تو مدبخ ناملم.

شهرو : بلا نسبت , ریم به دوار  ما آیمی تحصیل کرده ای هسیم خدر , بید حرفی یکدو بفهمیم. تو اصلا حواست ری مو نی. چطور رنگ مین  دهت همسایه یادت وامیرخت هما اصلا حواست نی که مو امرو رفتم برمام ام واسین, آرایش کردم سی تو . شما مردا همتو هیمطوری هسین مفت تو هم ارزشش نی.

خدر : هاااااااااااا شلوغ اش نکُ ای همه ها , مو از کجا بید بفهمم تو برماتت واسین یا نه ؟ نوم خیا برم نی خا , پاچه ی پازن , کلاً هم بتراشیش هنی جاش دیارن.

شهرو : تو هیچیت نفهمی مو چه میگیم . باشه خدر مو مث همیشه کوتاه میم چون ام نمیت با هم دعوا کنیم ولی یه پیشنهادی امن سی  الدادی  رابطه مو. بیوشی یک بشیم جم دکتر روانشناس .

خدر : کیا بیم ؟؟؟؟؟ روانشناس ؟؟؟؟ یدفعه سیم بگو گنا  و خت راحت کو دی . باهام خیا بیامرز اشمیگوت نبید سی زن رو واییا مو حرفش گوشم ناگره . لا اله الا الله , لعنت به شیطون حروم زاده .

شهرو : سی چه کاطی میکنیا ؟؟ مینازمت هیمی دِتا تار مینی که ری سرتن هم باد اشایه تا بشت. نه گنرا تنا میشن بر روانشناس ؟؟ سی چه مثل کدیمیا فکر میکنیا , ای روزا تو دنیا  هر کی مشکلی تو زندگیش یا تو کارشن میشت بر روانشناس , خارجی ها گولواشو هم  مییرن پیش روانشناس مخصوص . ما از گولو کمتر هسیم ؟؟؟

خدر : مو از ای خاله زنک بازیا خشم نمیت . ونخ زن اوکاتم تحل مکو , مو بوام   جم  روانشناس رفته یا دیم ؟؟؟ میفهمی اگه دیم بفهمت که همچی حرفیت زتن خین چالوت ( استعاره از زخمی کردن ) میکنت . جواب همسایه و فامیل چه وایم ؟؟ سیشو بگیم گنا وادم یا از دس تو روانیادم رفتم جم روانشناس ؟؟؟

شهرو : دور سر شی عزیزم بگردم . تو عاکل تر از همه هسی . ما که نبید اشتباهات گتوامو هکنیم, اونا اشو نیمفهمی, ما خا میفهمیم, دور از جونت ما درس امو خوندن تا با کدیمیا فرکمو بت نه ایکه هوم کارا هکنیم . میفهمی اگه بشیم بر روانشناس رابطه مون بهترامیت و بهتر گپی هم میفهمیم . بعدش مو جم زنی فامیل مینخم و با فیس و افاده میگم که مو و عشکم خدر خیلی امروزی هسیم , سی خاطر مشکلمو رفته بییم جم روانشناس . میفهمی چه کلاسیشن ؟؟؟ با ای حرفکو دایات بک میگیرت و مو دلم خنکامیت.

خدر : امون از دست شما زنا . مو پیل سی ای سوسول بازیا نمیم . روانشناس بدرد نمیخُرد زن ,  الان زنگ میزنم به موبایل دیم و سیش میگم  که بره پیش دعاخون سیمو دعا بخونه , فکر کنم چشمو اشو زتن . حالا شوم  چن بخوریم .

شهرو : آزارمون , زهر مارمون , کوفتمون, میخوری . تو اصلا نیازِی مو رو برآورده نمیکنی , اصلا فکر کلاس مو نیسی ,همش اتمیت مو بر فامیلات کوچیکاکنی . برو جم همو دیت  تا سیت شوم درست کند . مو میشم وختم , 50 متری مو رد نشی که شهیدت میکنم ,  مردم هم شیشون ما هم شیمون  , بخت سیه ی مو.

برگرفته از عبدونامه


برچسب ها: داستان ، داستان طنز ، داستان طنز محلی ، لهجه دشتی ، شهرستان تنگستان ، بخش ساحلی شهرستان تنگستان ،

دنبالک ها: عبدونامه ،

اشتراک و ارسال مطلب به:

خرید امن شارژ ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل