1)     بندر لاور

·         وبلاگی یافت نشد

2)     روستای زیارت ساحلی

·         روستای زیارت ساحلی (نجیرم)

·         علیرضا نیرو

3)     روستای گلستان (بلنگسو)

·         روستای چاه پهن و گلستان ساحلی

4)     روستای بریکان

·         وبلاگی یافت نشد

5)     روستای زیراهک

·         روستای زیراهک

6)     روستای چاه پهن

·         روستای چاه پهن ساحلی

·         روستای چاه پهن و گلستان ساحلی

7)     روستای هدکان

·         وبلاگی یافت نشد

8)     روستای کلات

·         روستای کلات ساحلی

·         دهیاری روستای کلات ساحلی

·         پایگاه مقاومت بسیج امام رضا (ع) روستای کلات

·         خانه قرآن ضحی روستای کلات

·         کلاس آموزش رایانه

·         درگه (مرجعی جامع برای شناخت بخش ساحلی شهرستان تنگستان)

9)     روستای کری

·         خش خش موجها

·         بندر کری

·         بندر کری

.     بندر کری: دیار خوبان

10) روستای سالم آباد

·         وبلاگی یافت نشد

11) روستای بنجو

·         روستای زیبای بنجو

·         تیم فوتبال آزادی بنجو

12) بندر خورشهاب

·         بندر خورشهابی

·         بندر خورشهاب

·         بندر خورشهاب وطن من

13) بندر عامری

·         وبسایت بندر عامری

·         هیرو: سرزمین زیبای من

·         شاهین بندر عامری

·         شاهین بندر عامری

·         وبسایت رسمی هیئت توآ شهرستان تنگستان (بندر عامری)

·         بندر عامری

·         مرد کوچک جنوب بندر ایران تنگستان بندر عامری

14) بندر بوالخیر

·         وبلاگ فرهنگی و مذهبی بندر تجاری بوالخیر

·         ساحل بندر بوالخیر

15) بندر گاهی

·         وبلاگی یافت نشد

16) بندر رستمی

·         بندر رستمی، اینجا ولات من است

·         ساحل نشینان خلیج فارس

خرید امن شارژ ایرانسل، همراه اول، تالیا، رایتل